Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Baanregels Rhoon Golfcenter

Buiten de baan: De grens van buiten de baan wordt aangegeven door palen met witte koppen.

GUR.:
Gebieden gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen en/of met witte lijnen en een paal met een groene kop en in geval van een duidelijk afgebakend gebied, door een bordje ‘G.U.R. zijn verboden speelzones die moeten worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid.

Bij een belemmering door een verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f. Aangepaalde bomen vormen een verboden speelzone.

Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

Integrale delen van de baan:
Oppervlakten bedekt met houtsnippers zijn een integraal deel van de baan. De houtsnippers zijn losse natuurlijke voorwerpen.

Alle palen op de baan, ook de afstandspalen, worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken is niet toegestaan volgens Regel 15.2.

Vaste obstakels vlakbij de green:

In aanvulling op belemmeringen zoals omschreven in Regel 16-1a, als een bal in het algemene gebied ligt, is er ook sprake van een belemmering als een vast obstakel zich op de speellijn van de speler bevindt, binnen twee clublengten van de green ligt, en binnen twee clublengten van de bal. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1b.

(Uitzondering - Een vast obstakel mag niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.) Een overtreding van de plaatselijke regels wordt bestraft met de algemene straf.

Tijdelijke regels:

Zie het mededelingenbord in de hal van het golfhuis en/of op het bord bij de afslag van de eerste hole. De afstand tot het midden van de green wordt aangegeven door een groene paal ( 150 m. ) en een bruine paal met twee witte banden ( 100 m. ).

Regels voor het gebruik van de baan:

Gebruikers van de golfbaan zijn aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degenen voor wie zij wettelijk aansprakelijk zijn, wordt veroorzaakt en zijn gehouden de eigenaar te vrijwaren van of moeilijkheden met derden, welke uit een zodanige schade mochten voortvloeien.